Studio D&M

O2 to Derm

Prvi salon u regionu koji  obavlja tretmane na bazi  kiseonika – O2 to Derm

Potrudili smo se da aparat sa kojim se neguju holivudske lepotice i žene sveta, bude prvi u Novom Sadu, prvi u našoj zemlji, ali i u regionu.

O2 to Derm

Prvi salon u regionu koji obavlja tretmane na bazi kiseonika – O2 to Derm, tretman za savremene žene.

 

Negativni joni ili anjoni – put ka zdravoj koži.

Gde ih najviše ima?

Anjona najviše ima u šumi, čistim predelima, kraj vodopada, mora i uopšte kraj vode u pokretu. Takodje, osećaj svežeg vazduha izrazito obogaćenog kiseonikom i ozonom, možete osetiti posle oluje i kiša, kada anjoni “pokupe”one prljave čestice iz vazduha.

Uticaj anjona na kožu i celokupni ljudski organizam

Anjoni, negativni joni prodiru u naš organizam kroz kožu i udisanjem. Oksigenizuju krv i deluju povoljno na ceo organizam. Povećana koncentracije kiseonika u krvi doprinosi boljem stanju organizma i znatno boljim vitalnim funkcijama tela. Dodatni kiseonik uz anjone u koži povećava proizvodnju zdravih ćelija, poboljšava produkciju kolagena, pojačava cirkulaciju, što potom poboljšava njenu moć upijanja drugih sastojaka koje nanosimo na kožu.

Sta su negativni joni- anjoni?

Jedan molekul kiseonika sastoji se od dva atoma kiseonika koji kada se razdvoje, imaju oznaku O. Takav vid atomskog kiseonika, naziva se još i NASCENTNI kiseonik i lako stupa u oksidacione procese sa bilo s čim što dodje u kontakt s njim. Ova oznaka O- zapravo je jedan ANJON, odnosno jedan negativni jon kiseonika. Cepanje molekula kiseonika na dva atoma atomskog kiseonika odvija se kada molekul kiseonika pretrpi nekakav vid energije (zagrevanje…). Kada posle takvog cepanja molekula nastane atomski kiseonik, on se lako vezuje sa drugim elementima, čak i sa molekularnim kiseonikom, tj.i sa onim koji je stabilan O2.

Zbog čega su važni negativni joni?

Upravo zbog negativne polarizacije i nestabilnosti, negativni joni (anjoni) imaju sposobnost da privlače sebi sve pozitivno naelektrisane cestice koje slobodno struje kroz vazduh. Kada jedan nestabilni, negativno naelektrisan jon (oksida) tj. anjon, naleti u slobodnom prostoru na neki virus, bakteriju, cesticu prašine ili bilo koje drugo pozitivno naelektrisano jedinjenje, zalepi ga za sebe i izvrši oksidaciju. OKSIDACIJA podrazumeva narušavanje same strukture tog jedinjenja (npr.mikroorganizama) i onemogućava mu dalje kretanje, razmnožavanja i delovanje. Na taj način anjoni kiseonika pomažu iščišćavanju štetnih materija ili popravljaju njihov kvalitet (stvaraju ozon).

 

Dobrodošli

Pozovite i rezervišite vaš termin već danas.